Kancelaria Adwokacka Marcin Warzecha Adwokat

Skontaktuj się

604 284 490pn-pt 10-18

Klienci indywidualni

Prawo cywilne

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • sprawy o zapłatę,
 • o wykonanie umowy,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • analizowanie sytuacji pod względem złożenia oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody,
 • separacje,
 • podział majątku dorobkowego małżonków,
 • odpowiedzialność małżonków za zobowiązania,
 • sprawy o podwyższenie i obniżenie alimentów,
 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Prawo karne i karne skarbowe

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym - przed prokuratorem i w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego (...) jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego,
 • oskarżyciela prywatnego

Prawo karne wykonawcze

Sprawy o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Odszkodowania

 • odszkodowania,
 • zadośćuczynienia,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie.

Windykacja należności

Reprezentacja klienta od momentu wezwania przed sądowego poprzez postępowanie sądowe aż do egzekucji komorniczej, a także w toku postępowania upadłościowego.

Sprawy administracyjne

Pisma do organów administracji publicznej, odwołania od decyzji zażalenia, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego