Kancelaria Adwokacka Marcin Warzecha Adwokat

Skontaktuj się

604 284 490pn-pt 10-18

Przedsiębiorcy

Oferta kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich formach prawnych – osoby fizyczne (jednoosobowa działalność gospodarcza), spółki cywilne, osobowe i kapitałowe spółki handlowe. Oferta obejmuje doraźną pomoc prawną jak i stała obsługę prawną. Specjalizacją kancelarii jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze i łączące się z nim pozostałe gałęzie prawa. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa papierów wartościowych (weksle, czeki, obligacje, akcje, warranty i rewersy),
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • przygotowywanie projektów umów spółek i statutów, rejestrowanie spółek,
 • windykacja należności-reprezentacja klienta od momentu wezwania przed sądowego poprzez postępowanie sądowe aż do egzekucji komorniczej,
 • opiniowanie umów,
 • przygotowywanie projektów umów, pism, opinii,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu cywilnym oraz gospodarczym,
 • reprezentacja członków zarządów spółek w postępowaniu karnym,
 • udział w negocjacjach,
 • reprezentacja członków zarządu w postępowaniu o pociągnięcie ich do odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,Urzędu Skarbowego jaki i prywatnych wierzycieli.